CONSULTANȚĂ CONTABILĂ PROFESIONALĂ – CALEA CĂTRE SUCCES ÎN ORICE AFACERE

Consultanță financiară

Susținem performanța agenților economici, pe baza vastei experiențe acumulate în domeniu

Răspundem cu profesionalism cerințelor tale, după cum ne recomanda aprecierile din mediul de afaceri național și internațional. Te ajutăm cu:

 • înființare firmă, indiferent de forma juridică solicitată: SRL SRL-D, SA, SNC
 • schimbarea denumirii firmei
 • cesiune de părții sociale (intrarea sau ieșirea unui asociat sau acționar)
 • numirea sau revocarea unui administrator în cadrul unei firme
 • majorare/reducere de capital social în numerar sau natura
 • autorizarea diferitelor activități
 • înființare sau inchidere de puncte de lucru, incluzând obținerea avizelor sau autorizațiilor necesare funcționării
 • extinderea obiectului de activitate principal sau secundar
 • suspendarea activității unei societăți
 • schimbarea formei juridice a unei societăți
 • reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în adunări generale
 • obținerea de certificate constatatoare
 • dizolvări, lichidari, radieri
 • redactarea de acte constitutive, acte aditionale, hotărâri AGA, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum și alte documente privind modificarea actelor constitutive ale unei societăți comerciale
 • orice altă consultanță contabilă de care ai nevoie